Registrace Přihlášení
 • FAQ
 • Obchodní podmínky

Ochrana údajů GDPR

 • Vážení klienti,
  dovolujeme si Vám oznámit, že el-ko. cz zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").
 • Souhlas je poskytnut za účelem: shromažďování a zpracování údajů ( jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, telefonu), obsažené a to pro účely dodaní zboží, a to po dobu nezbytnou k zajištění zákonných práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů.
 • Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností po dobu: - a po dobu příslušně definovanou legislativou
 • Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů společností:
 • Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů společností: Společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a dále je poskytnout subjektům spolupracujícím na dosažení primárního účelu , pro který je tento souhlas uveden. S takovými se společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro upracování mých osobních údajů.
 • Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
  • O svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu
  • O svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu
  • O svém právu na výmaz těchto údajů, pokud dochází v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
 • Byl/a jsem také poučen o tom. Že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu společnosti výše citované.

  www.ahoj-sousede.cz